Още от дете запали моето сърце…

Запомнете това пиро! Утре ще го види цял свят