Още от дете запали моето сърце…

Такава красота другаде няма! Армията отново засия