Още от дете запали моето сърце…

Не е истина кой запали факлите в Сектор Г