Още от дете запали моето сърце…

Сектор Б доведе вещици за погребението, Сектор Г – тях!