Още от дете запали моето сърце…

Величествен Сектор Г в името на Машадо