Още от дете запали моето сърце…

От Сектор Г пак лъхаше оптимизъм