Още от дете запали моето сърце…

Ганчев и Галчев изпратиха Йорданеску