Още от дете запали моето сърце…

Силата армейска Вас ще победи