Още от дете запали моето сърце…

Тази гледка топли най-много в студените дни