Още от дете запали моето сърце…

Сектор Г преподава: „Баща на син страстта предава“!