Приеха новия закон за спорта! ЦСКА и всички останали ще трябва да изпълнят инвестиционната програма

7 Dni CSKA06.10.20189360
Стадион Българска армия, вход, емблема

Новият Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) окончателно бе приет на второ четене от парламента. Това се случи вчера след 3- дневно изчитане и гласуване на всички членове в държавния акт. Сега предстои законът да бъде одобрен от президента Румен Радев и да бъде обнародван, преди да влезе в сила.

Новият ЗФВС касае пряко ЦСКА, тъй като клубът ще може да вземе „Армията“ и Панчарево за срок от 30 години вместо досегашните максимални 10, за които клубът има действащ договор с Министерството на спорта. Според новоприетия закон ЦСКА, както и всички останали клубове, сключили договори, ще трябва да изпълнят инвестиционна програма за подобряване на базата в рамките на първите три години от контракта.

Един от основните акценти, който ще помогне за разрешаването на проблема с остарялата или липсваща спортна инфраструктура, е именно начинът, по който в закона се регламентира стопанисването, използването и поддържането на спортни обекти. Според вече приетите текстове се допуска отдаване под наем на спортни обекти държавна или общинска собственост за срок до 30 години на обединен спортен клуб, спортна федерация или спортен клуб, независимо дали е търговско дружество или сдружение с нестопанска цел. Специфично задължение на наемателите е представянето и изпълнението на инвестиционна програма за ремонт и обновяване, която да води до увеличаване на стойността на обекта, и трябва да бъде изпълнена в първите три години на сключването на договора. Законът предвижда учредяване на право на ползване и право на строеж на спортен обект възмездно до 30 години.

В закона се регламентира и статутът на треньорските кадри. Дава се определение на спортна услуга и се регламентира предоставянето й само при осигурени и гарантирани безопасни условия и от лица с нужната квалификация и вписани в регистър на Министерството на младежта и спорта.

Направени са и съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубове фантоми. Ще се наложи изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Лицензията за спортни федерации става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.

Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката.

Урежда се възможността за създаване на професионални лиги, които могат да са помощни органи към спортните федерации или самостоятелни юридически лица, на които е делегирано управлението на определени първенства от държавния спортен календар.

Един от новите моменти е изплащането на месечна парична помощ на ненавършилите пълнолетие деца на починали олимпийски и параолимпийски медалисти. Такава помощ ще получават и децата на починали олимпийски и параолимпийски медалисти, които са студенти в редовна форма на обучение до 25 г. възраст. Това са само част от извършените промени.

Законопроектът беше приет на първо четене от НС на 13 декември 2017 г. По него са постъпили над 130 предложения от всички парламентарно представени групи, които бяха разглеждани в продължение на 4 месеца.

„Тема спорт“

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *