Лоши новини! ЦСКА загуби делото за..

7DNI CSKA11.01.201869560
Емблема,

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Окръжен съд – Варна обяви решение по предявен иск от „Камеко“ АД, София срещу ПФК “ЦСКА” АД за отричане на собствеността върху недвижим имот в с. Самотино, община Бяла, Варненска област представляващ урегулиран поземлен имот с площ 9862 кв. м.в Зона за отдих “Бяла север”, община Бяла в местност Кара дере.

Няколко бяха възраженията на ЦСКА по отношение на имота, обект на спора. Според футболния клуб, имотът за който „Камеко“ има документ за собственост не е един и същ с описания в иска, а по същество: че е придобит чрез договор за продажба, сключен с нотариален акт от 2009г., чрез който “Бяла Бийч Тур” АД продава имота на клуба. В случай, че възражението за собственост по договора се приеме за неоснователно, клубът поддържаше придобиване по давност чрез добросъвестно владение, упражнявано в периода от 2009 г. до предявяването на иска – 9.06.2017г.

От своя страна ищецът Камеко твърди, че”Бяла Бийч Тур” АД не е притежавал правото на собственост, придобито със заповед на кмета на Община Бяла от 22.03.2007г., тъй като тя е прогласена за нищожна с решение на Административен съд.

Окръжен съд – Варна е възприел това становище на ищеца, тъй като двете страни са участвали и в производството пред Административен съд, в което е прогласена нищожността на заповедта и са обвързани от това решение. По закон нищожната заповед е такава от момента на издаването си. Затова ЦСКА не е придобил собствеността по договора за продажба. Съдът е приел, че клубът е считал за свой имота, но не е упражнявал фактическа власт върху него, поради което евентуалното твърдение за придобиването по давност също е прието за неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *