Март е месеца! Вижте какво ще се случи с ЦСКА тогава

7 Dni CSKA31.01.2017710

Март месец ще е паметен за ръководство, играчи и фенове на ЦСКА! Най-накрая всички те ще видят нещо, което кой ли не обещава, но единствено настоящата власт направи – връща ЦСКА на “Панчарево”!

„При всички положения ще подновим дейности по ба­зата през февруари, но тряб­ва времето още да се стопли, за да позволи работа. Имаме да довършваме осветление­то, съблекалните, възстано­вителния център, алеите около терените… Не е малко, но можем да се справим в доб­ри срокове. Планирали сме към края на месец март отборът вече да изпол­зва базата за свои­те тренировки“, ко­ментира един от акционерите Юлиян Инджов.

В Панчарево вече бяха напълно обно­вени двата терена, както и трибуната към единия от тях. Стартирана е и дейност по вдигането на нови бунгала, но те ще са готови най-рано през месец май. В бъ­деще ще се по­строи и обще­житие за школа­та. А Алексан­дър Чакмаков пое ангажимент да изгради и трети терен в Панчарево на­пролет.

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *